แทงบอลออนไลน์

รวบบทความเกี่ยวกับ พนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์

Plasmonics แพร่กระจายไปสู่สนามแสงใหม่

Plasmonics แพร่กระจายไปสู่สนามแสงใหม่

เป็นหัวหน้ากลุ่มMolecular Nano-Photonicsที่ Institute of Photonic Sciences (ICFO) ในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โครงการวิจัยในปัจจุบันของเขารวมถึงการปรับปรุงสนามแสงและการแพร่กระจายของแสงในการตรวจสอบในระดับนาโน โดยใช้โมเลกุลและเสาอากาศเป็นโพรบเฉพาะที่ งานของเขาเกี่ยวกับ nanoantennas ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสาอากาศ plasmonic...

Continue reading...